• polat rulon
 • Gasynlanan üçek kagyzy
 • zawod
kanton ýarmarkasy

Üstünliklerimiz

 • Hil

  Önümlerimiziň hilini kepillendirmek üçin BV, ISO şahadatnamalary we SGS synagy berlip bilner.
 • Öndüriji

  Biz öndüriji we öz zawodymyz bar, ýokary hilli bäsdeşlik bahasyny alyp bilersiňiz.
 • Hyzmat

  Satuwdan öňki we satuwdan soňky hyzmat, 24 sagat habarlaşyň, howa açyk
 • Hormat

  Müşderini kanagatlandyrmak biziň gözlegimizdir!Highokary hilli önümlerimiz we hyzmatymyz sebäpli bu pudakda gowy abraý.

Biz hakda

Hebei Lueding Imp.& Exp.Co., Ltd. Hytaý-Şijiazhuang şäheriniň demirgazygynda, Pekine ýakyn ýerde ýerleşýär.Hünär taýdan PPGI, Galvanizli polat rulon, Al-sink polat rulon, gasynlanan üçek listleri we rulon öndürýän maşynlar bilen üpjün edýäris.Zawodymyz 2003-nji ýyldan bäri PPGI, Galvanizli polat rulon we Al-sink polat rulon öndürip başlady we 2010-njy ýyldan bäri gasynlanan üçek örtüklerini öndürip başlady. Indi şu ýyldan özümiz eksport edýäris.Kompaniýamyzyň wezipesi müşderilere hyzmatdaş hökmünde hyzmat etmek, arzan bahadan iň ýokary hilli önümler bilen müşderilere goldaw bermekdir.Biziň iň möhüm syýasatymyz “Karz esasy we iň oňat syýasatdyr.” Esasy bazarymyz Günorta-Gündogar Aziýa, Eastakyn Gündogar, Afrika, Japanaponiýa we Günorta Amerika ýurtlary.Siziň bilen bilelikde ösmäge umyt edýärin !!!Biz sizi garşylaýarys we ebedi goldawyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Üstünlikli wakalar

Esasy bazarlar Afrika we Günorta Amerika

 • Jibutä 28 tonna galvanizli plitkalar iberildi

  Jibutä 28 tonna galvanizli plitkalar iberildi

  24-nji awgust, 22-nji awgust
  Satuw müdirimiz, önümlerimizi gaty gowy görýändigini aýdyp, köne müşderiden sargyt e-poçta aldy, Aýratynlyklary: 0.36 * 900/800 * 2440 galvanizli kafel Sargyt ýerleşdirilenden soň, satyn almak isleýän birnäçe müşderä maslahat berdi ...
 • 1080 tonna galvanizli plitkalar Efiopiýa geldi

  1080 tonna galvanizli plitkalar Efiopiýa geldi

  10-njy awgust, 22-nji awgust
  Gowy täzelik!Geçen aý Efiopiýada bir köne müşderi maňa ýakynda polata gelen 1080 tonna alýuminiz sink kafelini sargyt etdi.Müşderi biziň hyzmatymyzdan örän kanagatlanýandygyny aýtdy!Aýratynlyklary: 0.35 * 851 * 36 ...
 • Çilä iberilen 180 tonna galvanizli polat rulon

  Çilä iberilen 180 tonna galvanizli polat rulon

  17 Iýun, 22
  Bu hepde bir çili müşderisi, luedingsteel üçin 180 tonna galvanizli polat rulonlary sargyt etdi.Aýratynlyklary: 0.33 * 940 Bu müşderi biziň täze müşderimiz.Luedingsteel-iň resmi web sahypasynda habar galdyrdy.Biziň iş dolandyryjymyz ...
 • Jibutä iberilen 28 tonna galvanizli plitkalar.

  Jiboga iberilen 28 tonna galvanizli plitkalar ...

  06-njy maý, 22-nji maý
  28 tonna galvanizli list, Jibutä iberildi.Recentlyakynda, bir topar galvanizli kagyz sargyt etmek isleýän bir müşderiden habar aldyk, ululygy: 0.36 * 900/800 * 2440 Gaty gowy habarlaşdyk we bize sargyt goýduk.Maý aýynda Zähmet gününden soň ...
 • Mawritise iberilen 200 tonna reňkli polat rulon / PPGI.

  M-e iberilen 200 tonna reňkli polat rulon / PPGI ...

  19 aprel, 22 aprel
  19-njy aprelde bir müşderiden 131-nji kanton ýarmarkamyzyň göni ýaýlymyna tomaşa edendigini aýtdy.Professional önüm düşündirişimiz arkaly bize düşünýär we bize ynanýar.Sargyt goýmak üçin resmi web sahypamyza basyň ...
 • Çilä iberilen 200 tonna galvalume polat rulon

  Çilä iberilen 200 tonna galvalume polat rulon

  21-nji mart, 22-nji mart
  21-nji martda uzak möhletli kooperatiw müşderisi bize 200 tonna galvalume polatdan ýasalan rulonlary sargyt etdi, spesifikasiýasy: 0.35 * 940 Bu müşderi bize "Önümleriňizi gaty halaýaryn", bu biziň eşitmek isleýän zadymyz.Üçin sag bol ...

Şahadatnama